Aspectes creatius del Projecte d’exposició i d’interpretació de la vinya i el vi. ViVent

Amb el Suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Import subvenció: 8.331,00 euros