Ordenances fiscals

En aquest apartat hi podeu trobar les ordenances fiscals de Capmany, aprovades pel Ple de l’Ajuntament i publicades al Butlletí Oficial de la Província, amb data 16 de desembre de 2009.