Informes Sindicatura de Comptes

Es va donar compte al Ple de 25 de gener de 2024, els informes dels informes 25/2023 i 29/2023 de la Sindicatura de comptes.

Mentre que l’informe 36/2023, de la Sindicatura de comptes, es va donar compte en el Ple de data 29 de febrer de 2024.

Més informació a la pàgina web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat).