Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 131-0 Edicte: 5839 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegaci├│ a l'Alcaldia de la facultat d'adjudicar, formalitzar i modificar el contracte d'obres de renovaci├│ de la xarxa de distribuci├│ urbana en baixa d'aigua potable del carrer del Ventador, el carrer del Nord, el carrer de La Pujada i un tram del carrer Darnius
Exercici: 2024 Bop: 128-0 Edicte: 5822 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovaci├│ inicial del Projecte per a l'adequaci├│ de l'espai cultural "La Fraternal" de Capmany a la normativa d'accessibilitat
Exercici: 2024 Bop: 119-0 Edicte: 5216 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovaci├│ inicial del projecte de pavimentaci├│ dels vials de la Vila d'Avall
Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5367 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovaci├│ inicial del Pla municipal de gesti├│ ├Ętica de col├▓nies felines de Capmany
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4917 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Exposici├│ p├║blica del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4858 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Delegaci├│ de funcions de l'Alcaldia per a celebraci├│ d'un matrimoni civil
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4645 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovaci├│ de la convocat├▓ria i les bases reguladores que han de regir el proc├ęs selectiu d'una pla├ža d'administratiu, pel torn restringit de promoci├│ interna mitjan├žant concurs oposici├│ (C1) inclosa a l'oferta p├║blica de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3618 AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA - Aprovaci├│ del Pla de desplegament de fibra ├▓ptica a la prov├şncia de Girona. Fase 11: Troncal entre les poblacions de Capmany i Garriguella
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1801 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovaci├│ dels preus p├║blics relatius a les tarifes d'entrada al Centre d'interpretaci├│ de la vinya i el vi - ViVent a Capmany
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1799 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovaci├│ inicial del "Projecte de millora del tram de les xarxes d'aigua potable, de pluvials i de sanejament i pavimentaci├│ en plataforma ├║nica del carrer del Pont de Capmany"