Història

Cronologia

 • 3300-2700 aC Monuments megalítics
 • 813 aproximadament Capite Magno pertanyia a la jurisdicció del vescomtat de Rocabertí
 • 844 El veïnat de Bosquerós és esmentat per primera vegada
 • 925 Capmany era una gran finca agrícola que el comte Gausbert d’Empúries va vendre a un tal Bladelguer
 • 1062 S’esmenten per primer cop el poble de Capmany i la seva parròquia, Santa Àgata, en un document del monestir de Vilabertran
 • 1092 El primer baró i senyor de Capmany que cita el cronista Pujades és Francesc Pons de Vilanova
 • 1224 Pere de Capmany fou cavaller destacat al costat de Jaume I el Conqueridor
 • 1246 Primer esment del poble amb el nom de Campo Magno
 • 1278 El nom del poble és escrit Capmany
 • 1288 Els francesos s’apoderen del castell de Capmany
 • 1291 Mor Pons de Capmany, senyor del poble i del castell de la Clusa, al Vallespir, on fou enterrat
 • 1301 El bisbe de Girona prohibeix l’encastellament de l’església parroquial. Malgrat tot, l’obra es realitzà
 • 1331 Llibre del notari Ramón Masot, que exercia a Capmany: escrivia Capite magno – A.H.G.
 • 1337 Primera referència de l’hospital de pobres
 • 1340-1389 Llibre del notari Bernat Ferrer, que exercia a Capmany: escrivia Capite magno i Capmay – A.H.G.
 • 1347-1385 Llibre d’un notari no identificat que exercia a Capmany: escrivia Capmay – A.H.G.
 • 1483 El vescomte de Peralada reconeix que el Tribunal de Justícia de Capmany estava autoritzat per dictar sentència de mort
 • 1509 El bisbe de Girona autoritza la construcció de la capella de Sant Sebastià
 • 1568-1572 Llibre del notari Pere Piquer, que exercia a Capmany: escrivia Capite magno – A.H.G.
 • 1578-1579 Un notari no identificat, que exercia a Capmany, escrivia Capite magno – A.H.G.
 • 1606-1613 Llibre del notari Bertomeu Ferrer, que exercia a Capmany: escrivia Capite magno i Capmany – A.H.G.
 • 1639-1650 Llibre del notari Miquel Recasens, que exercia a Capmany: escrivia Capmany – A.H.G.
 • 1716 A Capmany hi havia 43 cases: Viladevall, 5; carrer Pujada, 8; Vilademont, 6; Sant Sebastià, 8; Plaça, 9; Fort, 7
 • 1763 El 23 de juliol, hi ha un acta d’arrendament de l’Ajuntament davant el notari de Figueres Josep de Aloy i Llach: arrenden per un any a Joan Antoni Gase, perquè pugui vendre carn, amb la condició que ha de tenir obert fins a les 3 de la tarda tots els festius i per Carnestoltes
 • 1794-1795 Guerra Gran-Guerra del Francès, els capmanyencs hagueren de marxar del poble, ocupat pels francesos durant deu mesos
 • 1839 El 26 de setembre neix a Capmany Gregori Artizà Lapedra, mestre, pedagog, viticultor i alcalde
 • 18..? Es va fundar la societat La Fraternidad
 • 1850 El terme municipal de Bosquerós queda incorporat a Capmany
 • 1851 Es declara la plaga de l’Oidium Tuckey
 • 1852 El 6 d’octubre la Superioritat mana canviar la xavalla catalana per la Nacional
 • 1863 S’obre al públic el balneari dels Banys de la Mercè
 • 1868-1872 En Marçal de Capmany (Pere Juana) comanda els “voluntaris de la llibertat”, que es dedicaven a reprimir el republicanisme, juntament amb Ramón Roger, de Maçanet de Cabrenys
 • 1879 Comença a Rabós la plaga de la fil·loxera
 • 1881 Es funda la coral El Parral del Pirineo
 • 1888 El 7 de juliol es constitueix la societat La Humanitaria
 • 1894 El 12 d’agost se subhasta el segon tram de la carretera del Pont de Capmany a Maçanet
 • 1898 La carretera de Roses a l’estació de Vilajuïga es va començar l’any 1898 i el 1909 es va acabar
 • 1899 El 29 de gener, s’aprova per unanimitat el Cementiri Neutre per als no catòlics
 • 1900 El BOP núm. 61 publica la construcció de la carretera de Vilajuïga al Pont de Capmany
 • 1902 Es fa un crèdit extraordinari de 8.819,66 pessetes per l’extinció de la plaga de la llagosta
 • 1904 El 20 de desembre es va fundar la societat La Nueva Fraternidad
 • 1906 El 25 d’agost s’aprova fer un escorxador municipal, darrera l’església parroquial
 • 1908 El 30 d’abril es va fundar la societat La Progresiva
 • 1909 Es va fundar la coral La Unión Campmañense
 • 1910 Es constitueix la societat La Amistat
 • 1911 A instàncies d’un professor del seminari diocesà de Girona, es posaren les bases per tal de constituir un sindicat agrícola, que va rebre l’adhesió de 50 persones
 • 1913 Conegut com l’any de la grip, portada de França pels veremadors, a Capmany varen morir moltes persones
 • 1914 El 17 de febrer es constitueix la societat La Esperanza Obrera
 • 1915 El 26 d’abril Agustí Guardiola Gener instal·la 19 llums als carrers del poble
 • 1916 Es constitueix el Sindicat Agrícola El Parral, primer de l’Alt Empordà i de moltes altres zones
 • 1922 El 16 de maig, Francesc Maurici demana autorització per instal·lar un aparell cinematogràfic al local de casa seva, al carrer del Pont, 7
 • 1922 El 8 de juliol es varen inaugurar les estacions telefòniques de Cantallops i Capmany
 • 1922 El 8 de juliol s’autoritza Josep Sala Corcoll per establir un servei d’autobusos entre Figueres i Perpinyà
 • 1922 Finalitzen les obres de construcció de la carretera de l’estació de Vilajuïga al Pont de Capmany, 23 km
 • 1924 El 2 de gener s’inaugura el servei d’autobusos des de Garriguella a Figueres
 • 1924 El 23 de març l’Ajuntament subscriu el servei d’informació telegràfica
 • 1928 El 4 de febrer es va fundar la societat La Fraternal
 • 1929 El 20 de juny comencen les obres de construcció del rentador municipal, que va costar 12.987,85 pessetes
 • 1932 El 5 de febrer els ajuntaments de la Jonquera, Capmany i Agullana col·loquen la fita de partió dels termes a la Roca de les Escabores, al còrrec de la gasolinera Schell
 • 1933 El 2 de juliol, es construeix el trull d’oli del Sindicat El Parral
 • 1935 El cap d’obres públiques de Girona dóna 50 plàtans per plantar-los a cada costat de la carretera de Vilajuïga al Pont de Capmany, a l’entrada del poble
 • 1936-1939 Guerra Civil
 • 1946 Es torna a celebrar el Carnestoltes i la festa del Ranxo
 • 1947 El 25 de novembre, es crea l’escola de pàrvuls
 • 1948-1949 Durant aquests anys es va fundar la Coral Germanor
 • 1951 Es compra un cotxe fúnebre per 12.000 pessetes
 • 1952 El 24 d’abril es fa la primera restauració de la capella de Sant Sebastià
 • 1956 Del 2 al 26 de febrer una “onada de fred” va matar moltes oliveres
 • 1961 Es fa una ampliació de dues naus més a la Cooperativa Agrícola El Parral, amb una cabuda de 2.150.000 litres de vi
 • 1962 Comença l’asfaltat de la carretera de Roses al Pont de Capmany, que es va acabar el 1964
 • 1968 El 17 de juliol s’aprova pel Consell de Ministres l’abastament d’aigües de Capmany per 898.166 pessetes
 • 1971 El 5 de febrer, s’inauguren les noves escoles a l’entrada del poble
 • 1977 Inauguració del camp de futbol de can Coll de la Mata
 • 1982 El 18 de març es condicionen als baixos de La Fraternal uns locals per a llar del jubilat i local cultural
 • 1982 El 16 de juliol es presenta i s’aprova l’escut heràldic de Capmany, fet per Armand de Fluvià
 • 1982 El 17 d’octubre s’inauguren les obres de restauració de l’església de Santa Àgata
 • 1982 Es fan obres al teulat de la societat La Fraternal i reformes
 • 1982 Comencen les obres a la plaça del Dolmen
 • 1984 El 28 de març, la Generalitat comunica a l’Ajuntament que queda acceptat oficialment el nom de CAPMANY
 • 1987 Es canalitza el tram urbà de la riera de Merdançà
 • 1990 Es compra la rectoria a La Caixa i es fa la primera fase del nou Ajuntament
 • 1990 Als baixos del casal de la Baronia , s’habilita un local per fer la biblioteca, amb el nom de Manuel Ibáñez Escofet
 • 1990 Segona restauració de la capella de Sant Sebastià
 • 1991 Construcció de la pista poliesportiva
 • 1992 Inauguració del nou edifici de l’Ajuntament
 • 2001 El 25 de gener l’Ajuntament dóna llicència ambiental al càmping Les Pedres
 • 2001 S’autoritza la construcció del magatzem de trofeus a F.S. Moldes, SLU
 • 2001 El 31 de maig comencen obres de reforma a la societat La Fraternal
 • 2006 El 3 de juliol hi va haver un foc important que va afectar bona part del terme
 • 2009 El 26 de febrer l’Ajuntament accepta la reparcel·lació i cessió de la Societat Universal Galeries, S.C.
 • 2009 El 8 d’octubre, l’Ajuntament accepta la donació de l’immoble propietat de la Cooperativa Agrícola El Parral SCCL
 • 2012 El 22 de juliol es va declarar l’incendi mes devastador que ha tingut lloc a Capmany, que va afectar el 90% del territori
 • 2016 El 25 de gener comencen les obres de restauració de l’interior de l’església parroquial de Santa Àgata